ứng dụng trong
các lĩnh vực

Đa dạng trong tính năng, ứng dụng linh hoạt trong mọi lĩnh vực

Tra cứu văn bản, hiệp định

Trợ lý iSee có thể phân tích, tìm kiếm dữ liệu trên hàng triệu các văn bản pháp luật, hiệp định của các khối chính quền, để đưa ra thông tin chính xác nhất

Tra cứu tình hình địa phương

Tình hình công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu,... của các địa phương luôn là các vấn đề hàng đầu cần được quan tâm. iSee có thể kết nối với các hệ thống, phân tích trên tập dữ liệu lớn để đưa ra các báo cáo chuẩn xác nhất